Prva Međunarodna Konferencija o ADHD-u

Ponosno izjavljujemo kako ove godine Udruga Buđenje organizira prvu međunarodnu konferenciju o ADHD-u na kojoj ćete imati priliku poslušati i upoznati goste predavače svjetskog ugleda uz vrlo bogat program.

Pratite nas putem Facebook-a “Prva Međunarodna Konferencija o ADHD-u”

PRIMAMO PRIJAVE!

Službena stranica konferencije gdje primamo prijave nalazi se ovdje:

adhdconferencecroatia.com

Glavni predavači:

JERRY MILLS


Jerry Mills je međunarodno priznati govornik, pripovjedač, edukator i kantautor posvećen razumijevanju ADHD-a. Skup njegovih raznih istraživanja, multi-medije i jedinstvene osobne priče i pjesama čine njegovu prezentaciju jednom od najatraktivnijih. Kao mladić, s nedijagnosticiranim ADHD-om i problemima u ponašanju, Jerry je iskusio godine neuspjeha, straha i frustracija koje su ga odvele u problematično, opasno i tragično putovanje. Njegova životna borba da se ,,izdigne iznad” usmjerila ga je na nevjerojatno putovanje o samootkrivanju i avanturi. Otkrio je svoju svrhu i strast; dotaknuti, podučavati, inspirirati druge s moćnim, praktičnim spoznajama i strategijama uspjeha. Danas, Jerry izlaže svoje zadivljujuće prezentacije u koncertnom stilu i drži radionice, puno radno vrijeme. Njegova jedinstvena mješavina humora, osobni uvid, priče i izvorne pjesme slave široki spektar ljudskih iskustava, koja se povezuju sa čitavom publikom.

ANDREA BILBOW, OBE


Andrea Bilbow osnivač je i glavni izvršni savjetnik za nacionalno informiranje o poremećaju pažnje, u usluzi je podrške ADDISS, nacionalna skupina za zastupanje pacijenata s ADHD-om u Velikoj Britaniji, predsjednica je ADHD Europe, udruge koja olakšava napore nacionalnih i regionalnih organizacija diljem Europe. Proteklih dvadeset godina podupirala je obitelji pogođene ADHD-om, razvila program za obuku učitelja te trenira praktičare kako bi uveli roditelje u programe za upravljanje ponašanjem. Kroz ADDISS posjeduje licencu u Velikoj Britaniji za tzv. 123 Magični program. Trenira i predaje na međunarodnoj razini, uključena je u nekoliko međunarodnih, istraživačkih studija te je koautorica nekoliko radova. Andrea je uključena u brojne istraživačke projekte na temu ADHD-a, uključujući NIHR (Nacionalni institut za zdravstvena istraživanja), program potpore za razvoj online društvenog umrežavanja roditelja s ADHD djecom. Kroz NIHR nastoji poboljšati upotrebu tehnologije u mentalnome zdravlju te je bila članica NIHR-ove Mreže za istraživanje mentalnoga zdravlja (MHRN), kliničke, istraživačke grupe za procjenu i liječenje ADHD-a, gdje se zaključilo da je identifikacija i procjena djece i mladih s ADHD-om ključan prioritet istraživanja. Također, bila je uključena u razvoj web aplikacije za praćenje ponašanja djece, za roditelje i učitelje. Majka je dvoje ADHD djece, od kojih jedan ima Aspergerov sindrom te i sama ima ADHD. Kroz iskustva odgoja i prepreka pri podizanju dvoje ADHD-ovaca, Andrea je osnovala ADDISS kako bi pomogla i drugim roditeljima. U lipnju 2013.godine, nagrađena je ordenom britanske kraljice, počasnim odličjem Reda Britanskog Carstva, za svoj doprinos s obiteljima s ADHD-om.

BONNIE CRAMOND, Ph.D.


Bonnie Cramond, doktor znanosti, profesorica je Obrazovne psihologije/Darovitog i kreativnog obrazovanja na Sveučilištu Georgia, članica je Upravnog odbora Nacionalne udruge za darovitu djecu, ravnateljica Centra za razvoj kreativnosti i nadarenosti Torrance, urednica časopisa Sekundarno nadareno obrazovanje i učiteljica. Trenutačno je u savjetodavnom odboru Američke udruge za kreativnost, Međunarodnome programu za rješavanje problema budućnosti i članica Japanskog međunarodnog društva za kreativnost. U recenzijskom je odboru za nekoliko časopisa i ponosna je majka dvoje nadarene i kreativne djece. Kao međunarodni i državni govornik, objavila je brojne članke i poglavlja, knjigu o istraživanju kreativnosti te predaje o darovitosti i kreativnosti. Njena sfera interesa je identifikacija i njegovanje kreativnosti, osobito među ugroženim pojedincima zbog njihovog različitog načina razmišljanja, poput onih pogrešno dijagnosticiranih ADHD-om, emocionalnim problemima ili onih koji su odustali od školovanja.

Izv.prof. dr.sc. SNJEŽANA SEKUŠAK-GALEŠEV, prof.psiholog


Snježana Sekušak-Galešev, prof. psiholog, izvanredna je profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na kojem trenutačno obnaša funkciju prodekanice za znanost.
Težišta njenog znanstveno-istraživačkog rada su bio-psiho-socijalne osobine djece s teškoćama u razvoju, adolescenata i odraslih s invaliditetom (posebno s ADHD poremećajem, intelektualnim teškoćama, selektivnim mutizmom, emocionalnim teškoćama), psihodijagnostički postupci kod ranjivih skupina, oblici potpore – rehabilitacija i terapija igrom, mentalno zdravlje, socijalno uključivanje te uključivanje u redovne sustave odgoja i obrazovanja (dječji vrtići, osnovna i srednja škola, visoko obrazovanje).
Nastavu izvodi na preddiplomskoj i diplomskoj razini studija na Edukacijsko-rehabilitacijom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i na drugim sveučilištima u Sloveniji i Bosni i Hercegovini kao gostujući profesor.
Osim znanstvenog i nastavnog rada ukupno 35 godina intenzivno djeluje u profesionalnom području savjetovanja, psihološke dijagnostike i terapije sa djecom i mladima i njihovim roditeljima s većim i blažim teškoćama, u posebnim i inkluzivnim (redovnim ) uvjetima te Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Veliki dio svog stručnog djelovanja posvetila je edukaciji društvene zajednice u svrhu senzibilizacije i prihvaćanja osoba s različitim teškoćama i invaliditetom u socijalnu sredinu. Tako je održala brojna pozvana i javna predavanja za učitelje, odgajatelje, stručne suradnike i širu društvenu zajednicu kroz stručne skupove, edukacije u organizaciji: Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, ustanova u području odgoja i obrazovanja i socijalne zasštite te brojnih udruga civilnog društva na temu osobitosti djece s posebnim potrebama i odrslih osoba s invaliditetom, a posebno djece i odraslih s deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD).
Publicirala je veći broj znanstvenih i stručnih radova, koautorica je sveučilišnog udžbenika, sudjelovala je kao voditeljica i suradnica u većem broju znanstvenih i stručnih projekata, sudjelovala je s izlaganjima na brojnim znanstvenim i stručnim međunarodnim i domaćim konferencijama/skupovima te je bila članica (i predsjednica) programskih i organizacijksih odbora znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova. 2016. godine dodijeljeno joj je društveno priznanje Hrvatskog psihološkog društva „Marulić: Fiat Psychologia“ za osobito vrijedan doprinos razvitku i promicanju hrvatske primijenjene psihologije u 2016. godini.
Članica je hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva, te je dopredsjednica Hrvatskog društva za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama.

Dr.sc. VESNA NOVKOVIĆ HERCIGONJA

Završila je defektologiju na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu, poslijediplomski studij iz Integrativne psihoterapije u Velikoj Britaniji i poslijediplomski studij iz Socijalne psihijatrije i Sociopatologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te je doktorirala na temu ”Objektivizacija simptoma Hiperkinetskog poremećaja testom varijabli pažnje”, na istome fakultetu. Vodi izborni kolegij ,,Rad s djecom s hiperkinetičkim poremećajem” na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Radila je na projektu Ministarstva znanosti ,,Istraživanje i tretman djece s ADHD-om”. Potpredsjednica je Hrvatske interdisciplinarne terapijske udruge za djecu i mladež i u funkciji je ravnateljice, defektologinje i psihoterapeutkinje Poliklinike Kocijan – Hercigonja u djelatnosti dječje i adolescentske psihoterapije.

U suradnji s: