Što dolazi uz ADHD?

Ako vam je dijagnosticiran ADHD, postoji mogućnost da imate i neki od ovih poremećaja koji se javljaju u komorbiditetu s ADHD-om. Navodimo neke od poremećaja koji najčešće dolaze uz ADHD.

ADHD i depresija
Osobe s ADHD-om imaju tri puta veću šansu za razvoj depresije nego ostatak populacije. Depresija i ADHD dijele neke simptome, kao što su nepažnja, problemi sa spavanjem i nedostatak motivacije, ali uzroci simptoma su različiti. Kod ADHD-a, može vam nedostajati motivacije jer ste preplavljeni i često vam stvari krenu krivo. S depresijom, nećete željeti ništa učiniti. Ako osjećate tugu, letargiju ili neprestanu nesanicu, unatoč lijekovima za ADHD, potražite savjet liječnika.

ADHD i poremećaj razvoja sposobnosti za školovanje (teškoće u učenju)
ADHD utječe na učenje i ponašanje u školi, ali je različit od teškoća u učenju. Djeci s ADHD-om je 3-5 puta češće dijagnosticiran poremećaj sposobnosti za školovanje nego djeci bez ADHD-a. Djeca s takvim poteškoćama imaju problema s organizacijom misli, pronalaskom prave riječi tijekom razgovora, čitanjem, pisanjem ili matematikom te imaju probleme s pamćenjem.

ADHD i anksioznost
1/4 osoba s ADHD-om ima i anksiozni poremećaj. Kao što je slučaj s depresijom, ova dva poremećaja dijele neke simptome, kao što je nedostatak fokusa i nesanica. Nervoza je također moguća nuspojava određenih stimulansa. Ako imate neobjašnjive, konstantne strahove ili ste iskusili napad panike, te osjećate da lijekovi za ADHD ne pomažu, razgovarajte s liječnikom o anksioznom poremećaju.

ADHD i poremećaj protivljenja i prkosa
Simptomi poremećaja protivljenja i prkosa uključuju stalne ispade bijesa, svađu s odraslima, nesuradnju, namjerno provociranje drugih i traženje osvete. Istraživanja pokazuju kako 45-84% djece s ADHD-om također razvije i poremećaj protivljenja i prkosa (ODD). Tretman za ODD uključuje psihoterapiju i lijekove.

ADHD i bipolarni poremećaj
Kod bipolarnog poremećaja dolazi do promjena raspoloženja – povišeni, euforični periodi (manija) i periodi depresije. Manija se ponekad vidi kao hiperaktivnost, a depresija kao stanje nepažnje i smanjene motivacije, što je sve karakteristično za ADHD. Osobe s bipolarnim poremećajem mogu izgubiti kontakt sa stvarnošću; njihova raspoloženja, i manija i depresija, mogu trajati tjednima. Oko 1/5 osoba s ADHD-om ima također i bipolarni poremećaj.

ADHD i poremećaj senzorne integracije
Poremećaj senzorne integracije (SPD) je nemogućnost odvajanja vanjskih podražaja – može dovesti do toga da je i najmanji podražaj nepodnošljiv – ili potreba za traženjem visoko stimulirajućih aktivnosti kako bi se probudili uspavani osjeti. Tijekom promatranja djece s ADHD-om i SPD-om, 40% je pokazivalo jednake simptome. Važno je provjeriti oba poremećaja kako bi ih se na vrijeme otkrilo te započelo s tretmanom .

ADHD i autizam
Nova istraživanja pretpostavljaju kako djeca s ADHD-om imaju 20 puta veću šansu za razvoj autizma od djece bez ADHD-a. Ne postoji specifični test kojim bi se dijagnosticirao autizam. Simptomi oba poremećaja se preklapaju, te je dijagnoza i odvajanje ovih poremećaja teška.Simptomi autizma su poteškoće u komunikaciji i stereotipna i repetitivna ponašanja. Neki od prvih simptoma su kasniji razvoj govora i izbjegavanje kontakta očima. Rana dijagnoza i tretman su vrlo važni.

ADHD i zlouporaba opojnih droga i alkohola
20-30% odraslih s ADHD-om tijekom života razvije problem ovisnosti. Neki koriste opojne droge i alkohol kako bi se nosili sa simptomima ADHD-a – kako bi bolje spavali ili popravili raspoloženje. Takve osobe imaju visok rizik razvoja depresije i anksioznosti. Zlouporaba droga i alkohola čini tretman smanjivanja simptoma ADHD-a manje uspješnim.

Tourettov sindrom
Stimulirajući lijekovi su smatrani okidačem za Tourettov sindrom kod djece s ADHD-om. Novija istraživanja pokazuju kako oba poremećaja imaju slične faktore rizika: pušenje tijekom trudnoće, prerano rođenje, niska težina novorođenčeta. Osobe s Tourettovim sindromom imaju motorne i vokalne tikove – ubrzane, ponavljajuće pokrete i zvukove. Oko 90% osoba s Tourettovim sindromom imaju i neki drugi poremećaj, vrlo često ADHD.

ADHD i poremećaj ponašanja
25-45% djece s ADHD-om razvije i poremećaj ponašanja (CD). Karakteristike ovog poremećaja su učestale tučnjave, okrutno ponašanje prema drugima, destruktivnost, laganje, krađa i bježanje od kuće. Tretman za ovaj poremećaj uključuje i pokrivenost ADHD simptoma, bihevioralnu terapiju i savjetovanje. Liječnik može predložiti i savjetovanje za roditelje kako bi naučili najproduktivnije načine odgovora na dječje ponašanje.

Pripremila: Martina Šibalić
Izvor: ADDittudeMag