Teškoće povezane s emocijama

Savjeti kako pomoći kod teškoća povezanih s emocijama, kao što su ljutnja te kako podići samopouzdanje kod djeteta.