Učenici koji ometaju nastavu – 18 načela terapeutskih učitelja

Pshio-edukacijski ili terapeutski učitelj vjeruje da svi učenici, uključujući i učenike koji ometaju nastavu, mogu naučiti nove i pozitivnije načine ponašanja. Više o ovakvnom načinu ponašanja možete pronaći ovdje a u nastavku donosimo 18 glavnih načela terapeutskog učitelja.
 • 1. Jedna mjera nije za sve. Proces promjene ponašanja mora biti senzibiliziran prema učeniku i treba odražavati jedinstvene socio-emocionalne potrebe učenika koji remeti nastavu.
 • 2. Odnosi s učenicima ovise o komunikaciji. Za odnos koji je terapeutski i potiče rast trebamo koristiti pozitivne rečenice.
 • 3. Pozitivne poruke stvaraju pozitivne emocionalne reakcije i pozitivna ponašanja. Kritike i negativne poruke uzrokuju negativnu reakciju u ponašanju.
 • 4. Kad naše poruke i riječi nisu kritike nego su pozitivne i podupiruće, mi oblikujemo ponašanje učenika te ostvarujemo bolju kontrolu u razredu.
 • 5. Pozitivnim očekivanjima možemo smanjiti ponašanja koja ometaju nastavu. Ono što očekujemo utječe na ono što ćemo dobiti.
 • 6. Drugačijim pristupom prema situacijama u razredu možemo promijeniti ponašanje učenika i atmosferu u razredu.
 • 7. Kad drugačije odgovorimo na ponašanja koja ometaju nastavu dobivamo moć. Naša najveća moć je to što možemo odabrati način na koji ćemo reagirati na učenikovo ponašanje. Ponašanje koje ometa nastavu možemo tretirati kao izazov ili kao prijetnju.
 • 8. Psiho-edukacijski učitelji vide ponašanja koja ometaju nastavu kao priliku za pomoć djeci da razviju produktivnije i efektivnije načine razmišljanja, osjećanja i ponašanja.
 • 9. Učenik koji ometa nastavu pokazuje disfunkcionalna ponašanja, no ta ponašanja nisu njegove osobine. Drugim riječima, ponašanje je problem, nije problem u djetetu.
 • 10. Ponašanja koja ometaju nastavu se mogu promijeniti.
 • 11. Pozitivan i terapeutski odnos s odraslima oblikuje učenikovu ulogu u društvu, vještine rješavanja problema te donošenja odluka.
 • 12. Ponekad dobra kominukacija i razumijevanje s djecom dođe prirodno, a ponekad je mi moramo stvoriti.
 • 13. Učitelji mogu poboljšati socijalno-emocionalni razvitak djece. Učenici koji ometaju nastavu mogu se razvijati i poboljšati.
 • 14. Možemo podučiti učenike samokontroli i upravljanju vlastitim ponašanjem. Dugoročni cilj u nastavi gdje je prisutna psiho-edukacija je razviti samosvijest, samoupravljanje i samokontrolu.
 • 15. Učenici pokazuju manje ponašanja koja ometaju nastavu kada vjeruju da imaju vještine potrebne za samokontrolu.
 • 16. Učenici više reguliraju ponašanje i primjenjuju samokontrolu kada vjeruju da njihov je trud i ono što rade važno.
 • 17. Samoupravljanje potječe od učenikovih vlastitih razumijevanja i vještina donošenja odluka, a ne iz kontrola i pravila izvana.
 • 18. Učenici u sebi imaju kvalitete potrebne za poboljšanje vlastitog ponašanja. Uloga psiho-edukacijskog učitelja je da uoči te kvalitete i iskoristi ih kako bi učenik bio uspješniji u promjeni svog ponašanja.