Teškoće u učenju

Kako pomoći i objasniti teškoće u učenju te kako ih prepoznati?