7000 članova Facebook grupe “ADHD – Hiperaktivni sanjari”

Facebook grupa “ADHD – Hiperaktivni sanjari” je nedavno prešla brojku od 7000 članova! Broj se dnevno povećava i veseli nas da je ovo trenutno najveća grupa vezano uz ADHD tematiku ne samo u Hrvatskoj nego i u cijeloj regiji i susjednim zemljama. Grupu možete naći ovdje.